img

Фрагмент головного фасаду з головним входом та виносними авдиторіями навчальний корпус №4 Львівської Політехніки