img

Фрагмент головного фасаду з виносними авдиторіями навчальний корпус №4 Львівської Політехніки