img

City of Tarnopol. Situational-Contour Map

Map

ID:
34510
Place
Ternopil
Date:
1938
Collection
Ryszard Hubisz
Copyright
Ryszard Hubisz
Description

Detailed Map of Tarnopol, prepared by K. Weigl, circa 1938.

Legend:

  • The top left corner holds the title: “City of Tarnopol. Situational-Contour Map” (Miasto Tarnopol. Plan sytuacyino warstwicowy) and mentions the numerical scale.
  • The lower left corner contains information on the map’s author and the place the map was printed: “Prepared on the basis of mayor’s office materials by Prof. Dr. K. Weigl. Edition funded by the Tarnopol Mayor’s Office. Printed at Graphical Establishment Ksiaznica-Atlas JSC, Lwow, 20 Gen. Rozwadowskiego St.” (Sporządzono na podstawie materiałów zarządu miejskiego uzupełnionych przez prof. dr. K. Weigla. Nakładem Zarządu miasta Tarnopola. Odbito w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas, Lwów, Gen. Rozwadowskiego 20).
facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon