img

Images

ID:
49312
Date:
1938
Creator
Foto Elektrokabel, Lwow
Collection
Bozhena Pelens'ka
Copyright
Bozhena Pelens'ka
facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon