img

Гурток з вивчення історії ВЛКСМ. Сітков’язальна фабрика