img

Sokil stadium and manege on Cheremshyny street